Maak een afspraak: +31 71 517 4747

WAT IS HET VOOR EEN VERGADERING?

 

We zijn zeer ervaren in het notuleren van:

  • Diverse typen vergaderingen bij de Rijksoverheid
  • Raadsvergaderingen en bestuurscommissies
  • Hoorzittingen van klachten- en geschillencommissies
  • Project- MT- en stuurgroepvergaderingen
  • Algemene Leden Vergaderingen (ALV)
  • Algemene vergaderingen van Aandeelhouders (AvA)
  • Vergaderingen van Raden van Commissarissen (RvC)
  • Vergaderingen van Verenigingen van Eigenaren (VvE)
  • Bewonersbijeenkomsten

 

Van actielijsten tot notulen

 

Ongeacht het soort notulen kunnen wij het in elke vorm vastleggen: van notulen en verslagen tot actie- en besluitenlijsten.
De wijze van uitwerking vindt plaats zoals gewenst: van een korte besluitenlijst of beknopt verslag tot een uitgebreid of zelfs woordelijk verslag. Wij maken zo mogelijk gebruik van opnameapparatuur. Een audio-opname kan integraal worden uitgewerkt.

 

De uitwerktijd van de notulen is afhankelijk van het soort verslag dat u wenst te ontvangen.
En moet u een reeks vergaderingen laten notuleren? Dan zullen wij zo veel mogelijk dezelfde notulist inzetten.

 

 

 

Category:

Date: