Maak een afspraak: +31 71 517 4747

Scrum – Een Slimme Tool

Efficiënter werken met slimme tools

Lean Six Sigma, 5S, Agile, Scrum… Er zijn 1001 methoden om bedrijfsprocessen efficiënter te laten verlopen. Ook het plannen van inkoop en budgetbeheer kan efficiënter met behulp van deze methoden. Er zijn complete opleidingen voor, maar met wat basiskennis en slim combineren van de ideeën is er ook zonder dure expert al winst te behalen. Je kunt dan in elk geval vaststellen welke methode het best is voor jouw situatie. Mooi voorbeeld is de scrum.

SCRUM

Agile werken kent vele verschijningsvormen en Scrum is daar de bekendste van. Juist deze variant wordt ook veel buiten de ICT gebruikt. Ook hier zijn de korte sprintjes de basis voor de methodiek. Maar binnen zo’n project worden er bovendien dagelijkse doelstellingen vastgelegd. Iedere dag begint dan ook met een superkorte vergadering (een zgn. stand-up), waarin ieder teamlid drie vragen beantwoordt: wat heb je gedaan, wat ga je doen en wat zijn de problemen? Het is wel van belang dat bij deze methode vertrouwd wordt op de kennis en inzet van de medewerkers. Er wordt bij Scrum weinig gedocumenteerd of vastgelegd. De verantwoording naar het management is kort en resultaatgericht. En vooraf is er geen uitgebreide goedkeuring door diverse managers nodig.

Scrum van dag tot dag

Elke werkdag begint met een ‘Daily Scrum’ of een ‘Daily standup’ van maximaal 15 minuten. Elk sprint teamlid geeft antwoord op drie volgende vragen:

  • Wat heb je gedaan?
  • Wat ga je doen?
  • Wat zijn de problemen?

Op deze manier blijft het Scrumteam onderling communiceren en werkt het nauw samen. Het team maakt als het ware zichzelf belangrijk en gaat zich daar ook naar gedragen. Tevens zijn de verwachtingen naar buiten duidelijk, omdat alle stakeholders bij het Scrumproject betrokken zijn. Problemen worden niet in de ‘Daily standup’ besproken, maar buiten deze sessie met de ‘Scrum Master’, die vervolgens helpt bij het wegnemen van het probleem