Maak een afspraak: +31 71 517 4747
zakelijke bijeenkomst

Vereniging of Stichting

Een nieuwe koers varen of het roer recht houden?

Verenigingen en stichtingen hebben allerlei structuren en procedures om hun activiteiten te stroomlijnen en te vergemakkelijken. Door de vele taken en projecten kunnen de hoeveelheid activiteiten soms te veel worden om op een effectieve manier te behandelen. In die gevallen kan externe hulp soms goed van pas komen, bijvoorbeeld in de vorm van een uitbestede secretariaatsservice of een secretariaatsprofessional ter plaatse om de vereniging of stichting te helpen de secretariële, administratieve en financiële stabiliteit te versterken.

Dergelijke ondersteuning is uitermate nuttig voor verenigingen en stichtingen die niet de nodige omvang hebben om hun team met vrijwilligers uit te breiden. Om organisatie, in welke vorm dan ook, optimaal te laten functioneren is het vereist om een goed functionerende binnendienst of secretariaat te hebben. Dit kan geheel of gedeeltelijk worden uitbesteed bijvoorbeeld op flexibele basis en afhankelijk van de behoefte qua tijd, doel en financiële middelen. Hierdoor wordt het voortbestaan van een vereniging of stichting verzekerd.

De doelstelling is om optimaal te kunnen profiteren van de voordelen van een deskundige secretariaatsservice, zoals die van Quality Company Support. Met hun professionals, die een hands-on benadering hebben in het begeleiden en ondersteunen van organisaties, helpen ze om doelen op een snelle en vlotte manier te bereiken. Ze brengen structuur aan, schakelen snel tussen taken en reageren adequaat op veranderende situaties. Daarmee wordt er rust in de organisatie gecreëerd.

Door te kiezen voor een dienstverlening met secretariële, administratieve en financiële services wordt de continuïteit gewaarborgd.

Een bestuursbureau, een branche- of beroepsvereniging of een stichting hebben ieder voor zich vrij unieke uitdagingen en ambities, geen enkele organisatie is namelijk hetzelfde.
Er zijn veel verschillende uitdagingen die kunnend variëren van het ondersteunen bij de ontwikkeling en introductie van een nieuwe website, het faciliteren van de implementatie of het gebruik van een nieuw CRM-systeem, rapportages van ledenbetalingen, het ondersteunen van leden bij het opbouwen van een regionaal netwerk en bij bijvoorbeeld het managen van projecten.

Dagelijkse ondersteuning omvat bijvoorbeeld:

● De ledenadministratie en bijbehorende financiële administratie

● Het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten voor het bestuur en de commissies 

● Beheer van de e-mail en overige correspondentie

● Het notuleren van vergaderingen en opvolgen van de acties

● Websiteontwikkeling en verzorgen van de content

● Ledencommunicatie

● Beleidsondersteuning

Het kan dus zeer interessant zijn om het secretariaat uit te besteden, zodat leden en het bestuur zich kunnen richten op de core business.

Klik hier om meer te lezen

    Post a Comment