Maak een afspraak: +31 71 517 4747

Have a cookie!

Bij ieder bezoek dien je een bezoeker van jouw website om toestemming te vragen voor het plaatsen van tracking cookies op zijn computer. En dat moeten volgens de nieuwe privacywet ook op een bepaalde manier gebeuren. Voldoet jouw verenigingswebsite aan deze eis?

 

Alle organisaties moeten sinds 25 mei 2018 voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG is strenger dan de vorige privacywet waar de meeste bedrijven al moeite mee hadden. Ze plaatsten tracking cookies (en pixels) zonder toestemming van de bezoeker, dus voordat je op ‘cookies akkoord’ hebt geklikt.


De tracking cookies

De AVG breidt de privacybescherming van consumenten verder uit. Volgens deze regeling mag een website alleen tracking cookies op een apparaat plaatsen als jij daar toestemming voor geeft. En aan die toestemming zijn duidelijke eisen verbonden. Zo moet jij die toestemming vrijelijk, ondubbelzinnig, geïnformeerd en specifiek kunnen geven. Dit betekent een aantal dingen:

  • Een cookiemuur die de hele site blokkeert tot je akkoord geeft is niet langer toegestaan.
  • Je moet akkoord kunnen gaan met verschillende typen cookies (als die geplaatst worden) en die keuze moet duidelijk gecommuniceerd worden.
  • Dat akkoord moet altijd een optie zijn die je zelf moet aanvinken (opt-in) zijn.
  • Je moet je akkoord ook weer kunnen intrekken en dat per cookie of categorie cookies.

Tracking cookies mogen niet (ongevraagd) worden geplaatst én een goede cookiekeuze moet worden gecommuniceerd. Je moet als bezoeker de commerciële trackers kunnen weigeren (en toch de site opgaan).


De weigeroptie verstopt

Veel sites hebben wel een optie om de commerciële cookies te weigeren, maar daar is de optie meestal verstopt achter een ‘meer informatie’ link. Andere sites plaatsen vooraf geen trackingcookies, maar maken trackingcookies onontkoombaar, omdat je álle cookies moet accepteren. Er komt wel steeds meer een heldere cookiekeuze, zonder dat je geleid wordt naar een Akkoord-knop en zonder dat standaard al ‘Alle cookies accepteren’ is aangevinkt. En zó zou het ook moeten. Hoe is het bij jullie geregeld?